صفحه اصلي > تماس با ما >  ارتباط با مدیران ارشد 
بروز رسانی: 1396-7-18 - 17:35:14
 

آقای حسین صبوری                مدیر عامل
تلفن مستقیم:                     85122404
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:                                             saboori@tbtb.co.ir
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی  خیابان14/2(سوم) طبقه سوم

آقای عبدالحمید ارسطو                                            معاونت هماهنگی                                                                   
تلفن مستقیم:                  88056973
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:                          arastoo@tbtb.co.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف

آقای بهمن الله مرادی معاونت منابع انسانی
تلفن مستقیم:           88623290                                                                          
فکس:                88623291
پست الکترونیکی:                                           ensani@tbtb.co.ir
آدرس:                شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی  خیابان14/2(سوم) طبقه همکف

 
آقای حمید رضا منصوری                                                                                     معاونت برنامه ریزی
تلفن مستقیم:                         88623340
فکس: 88623341
پست الکترونیکی:                                                 mansouri@tbtb.co.ir
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی  خیابان14/2(سوم) طبقه دوم
 
آقای حمید رضا ملکی وش                  معاونت فروش و خدمات مشترکین                                 
تلفن مستقیم:              88215511
فکس: 85577300
پست الکترونیکی:                   malekivash@tbtb.co.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه اول
 
آقای کامبیز ناظریان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
تلفن مستقیم:                        88601920
فکس: 88601920
پست الکترونیکی:                        nazerian@tbtb.co.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه همکف

آقای عبدالامیریاقوتی  معاونت مهندسی و نظارت
تلفن مستقیم:                                88048922
فکس: 88048922
پست الکترونیکی:               yaghouti@tbtb.co.ir
آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه سرو، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طبقه دوم

آقای قدرت الله شهبازی سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی
تلفن مستقیم:                                      88623301
فکس: 88623371
پست الکترونیکی: jafarian@tbtb.co.ir
آدرس: شیخ بهائی جنوبی- بعد از پل همت- شهرک والفجر- جنب پست برق شیخ بهایی  خیابان14/2(سوم) طبقه اول

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال